Με επιτυχία το Συνέδριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Συνέδριο με θέμα: «Κοινωνική επιχειρηματικότητα: ένα εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των κοινωνικών αναγκών» πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, με στόχο η κοινωνική επιχειρηματικότητα να μπορέσει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη μάχη κατά της ανεργίας και να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη.
Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας μία οργανωμένη πρωτοβουλία αναζωογόνησης του ευρωπαϊκού διαλόγου για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας

 

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και νέες εθνικές δημόσιες πολιτικές με αυξημένο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Εντοπίστηκαν κρίσιμες διαστάσεις των παρεμβάσεων και κατανοήθηκαν τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης τηςεπιστημονικής έρευνας για την τεκμηρίωση και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθώς και της κοινωνικής αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης προσεγγίστηκαν εμπειρίες των ίδιων των κοινωνικών επιχειρηματιών και των οργανώσεών τους.

Το Συνέδριο τεκμηρίωσε τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική οικονομίαγα την προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής σε περιόδους ύφεσης. Παράλληλα, ανέδειξε νέες προκλήσεις για την ενδυνάμωση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης μέσω θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο τομέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν παρουσιάζει στην Ελλάδα τους ρυθμούς ανάπτυξης άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, απόρροια ενδεχομένως της υστέρησης βασικών θεσμών του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους στη χώρα μας.

«Η ενδυνάμωση του ρόλου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Αναπτυξιακού Προτύπου της χώρας, που θα επικεντρωθεί σε ανταγωνιστικούς τομείς, βιώσιμες πολιτικές κοινωνικής προστασίας και αυξημένες συνέργειες μεταξύ του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών» ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου στην παρέμβασή του.

Όπως τόνισε «οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας θα αξιοποιήσουν τα πορίσματα του Συνεδρίου για να εμπλουτίσουν τη διαδικασία σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Καινοτομίας».

«Η Εθνική Στρατηγική» τόνισε ο κ. Κεγκέρογλου, «θα αποτελέσει διατομεακή Εμβληματική Πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, εισάγοντας για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη - αναπτυξιακά προσανατολισμένη - φιλοσοφία διαχείρισης των σημαντικών προκλήσεων και απαιτήσεων της Ελληνικής κοινωνίας την κρίσιμη αυτή συγκυρία. Θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την θεσμική αναμόρφωση και ενδυνάμωση του Ν.4019/2011 καθώς και για την ενίσχυση του ρόλου των φορέων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας ως πολλαπλασιαστών καινοτομίας».

«Ακόμη πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη αποκεντρωμένων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Η Ελληνική περιφέρεια χρειάζεται άμεσα στοχευμένα νέα εργαλεία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της απασχόλησης και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής με βάση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες».

«Οι εργασίες του Συνεδρίου, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη Περιφερειακών Οικοσυστημάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όπως θα σχεδιασθούν από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Επιμελητήρια, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.α.), αξιοποιώντας ιδίως τις ρήτρες περί ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους νέους Κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της περιόδου 2014-2020».

«Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η στόχευση των δράσεων σε ανταγωνιστικούς τομείς κάθε Περιφέρειας. Παράλληλα, οι δημόσιες χρηματοδοτικές ενισχύσεις είναι σκόπιμο να παρέχονται στοχευμένα για να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες σε μία συγκεκριμένη «δύσκολη» φάση της λειτουργίας τους (π.χ. κατά την σύσταση ή κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης νέων υπηρεσιών), επιδιώκοντας την ενίσχυση της βιωσιμότητας και όχι την αναπαραγωγή συνθηκών εξάρτησης από τους δημόσιους ή / και κοινοτικούς πόρους.

Οι θεσμοί της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας έχουν δίχως αμφισβήτηση μεγάλη παράδοση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Όμως, δεν μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, εκτός των αξιών και των ιδανικών του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους, που εξυπηρετεί τρεις βασικές προτεραιότητες μέσω ολοκληρωμένων κοινωνικών επενδύσεων:

- ενίσχυση της βιωσιμότητας και της επάρκειας των κοινωνικών συστημάτων
- ανάπτυξη πολιτικών ενεργοποίησης των ευπαθών ομάδων
- προσαρμογή των κοινωνικών πολιτικών σε κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου καθώς και πρόληψη των δυσμενών συνθηκών που μπορεί να προκύψουν αργότερα.

Πρέπει, επομένως, οι δραστηριότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας να ενταχθούν σε ένα νέο όραμα για μία Κοινωνική Ευρώπη με ανάπτυξη, συνοχή και αλληλεγγύη».


Εντυπωσιάστηκαν οι σύνεδροι από την Κρητική ΚΟΥΖΙΝΑ και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Το βράδυ της Τρίτης 11/6/2014 οι σύνεδροι μετά από μια ενδιαφέρουσα 1η μέρα του συνεδρίου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στο καταπληκτικό Εστιατόριο Palmera Seaside Restaurant στην χερσόνησο, την Κρητική φιλοξενία και να δοκιμάσουν μια ξεχωριστή Κρητική γαστρονομική πρόταση υπό την επιμέλεια και φροντίδα του γνωστού Κρητικού chef Λευτέρη Σουλτάτου, με αποτέλεσμα η 1η μέρα του συνεδρίου να κλείσει με τις καλύτερες εντυπώσεις.