Περιφέρεια 
 Νομός 
 Δήμος 
 Πόλη 
Διαμονή: υπάρχουν 7 καταχωρήσεις

 

Διαμονή - Πρακτορεία Ταξιδιών-Τουρισμού
CONSORT TRAVEL
Χανία
Διαμονή - Ξενοδοχεία***
HOTEL OSTRIA
Καλαμάτα
Διαμονή - Πρακτορεία Ταξιδιών-Τουρισμού
LYRAS TOURS
Ηράκλειον
Διαμονή - Πρακτορεία Ταξιδιών-Τουρισμού
MAGOS TOURS - ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΚΕΣ
Κάλυμνος
Διαμονή - Ξενοδοχεία***
MONTAGNA VERDE HOTEL
Βόλος
Διαμονή - Πρακτορεία Ταξιδιών-Τουρισμού
THE FOUR SEASONS TRAVEL
Ζωγράφος
Διαμονή - Ξενοδοχεία***
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΤΕΓΕΑΣ
Τρίπολις